House dance

Rychlý uskákaný tanec:) Vznik v 70. a 80. letech v New Yorku. Zatímco hip hop poslouchala hlavně afroamerická populace, house music byla pro všechny. Vznikla spousta klubů. U zrodu house dance stáli hispánci, afričané, brazilci. Narozdíl od hip hopových tanečníků, kteří spíše využívají a práci nohou, house dancers více používají pohyb horní poloviny těla, který je determinován hudbou a je volnější.Housedance se vyvíjí den ode dne, vychází z kreativity a stylu jednotlivých tanečníků. Podle mě nejvolnéjší styl ze všech ve kterém se múžete rytmicky vyřádit:) Je to hravý tanec, který používá rázné i rozvážné pohyby na velkém i malém prostoru.

Vyhledávání

Zase sem někdy přijdte! x)